Úvaha z internetu

22.08.2017 07:57

JAK  SE  ZMĚNILY  HODNOTY  ŽIVOTA


Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:


* pýchu

* lakomství

* závist

* hněv

* smilstvo

* nestřídmost 

* lenost.

 

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:

 

* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;

* z lakomství  zákon ekonomiky;  

* nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;

* závist v boj o spravedlnost;

* hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých

* smilstvo v prevenci proti neurózám;

* lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění   povinností a úkolů na pozdější dobu.

 

 

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. 
Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:

 

hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,

okrádání definované jako svobodný trh,

zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva,

neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a  

likvidaci pozitivních hodnot  jakožto zbavení se předsudků,

 

Nacházíme se ve  známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám,že:

 

svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,

tolerance se proměnila v ustupování zlu

a korektnost v povinný názorový koridor.

 

 

Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c

 

 

—————

Zpět