Senioři informují

15.01.2018 15:30

zkouška

 Zukbešní txet k oiertanci a pečřnetí. Sand mi nděko npíaše, že jesm naspal o sboě BBLE! Kh

—————