Břeclav chce nádraží jako za císaře pána

07.10.2016 09:00

 

7.10.2016    5plus2    str. 1   Titulní strana

    IVANA SOLAŘÍKOVÁ    ČD Cargo   

Břeclavské nádraží se začne v příštím roce opravovat. Železniční budova získá vzhled jako za Rakouska.

 

BŘECLAV / Trvalo to téměř rok, než se veškeré drážní budovy převedly z Českých drah na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). A právě zdlouhavý proces oddálil dlouho naplánovanou rekonstrukci výpravní budovy na břeclavském nádraží.

            „Celý železniční uzel je za mnoho miliard opravený. Na výpravní budovu je zpracována projektová dokumentace, stavební povolení, ale vše se zastavilo právě kvůli onomu převodu,“ poznamenal břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček.

            O prázdninách Správa železniční dopravní cesty převody dokončila. A vedení Břeclavi začalo intenzivně jednat o tom, aby právě břeclavské nádraží bylo prvním, do kterého bude nový majitel investovat. „Tak, abychom mohli souběžně s opravami výpravní budovy upravit i nádražní předprostor. Je pochopitelné, že kdybychom opravili přednádraží a pak na něj znovu najížděla těžká technika při opravách budovy, nebylo by to ideální,“ vysvětlil Pěček, proč je důležité obě stavby zkoordinovat.

            Ze SŽDC teď do Břeclavi dorazila dobrá zpráva. S opravami nádraží se začne příští rok. Břeclav jako důležitý železniční uzel dostala přednost před mnoha dalšími budovami. Pod správu státní organizace jich totiž přešlo 1 575 a téměř ve všech výpravních budovách by bylo potřeba investovat.

            „Společenská očekávání spojená s převodem nádraží z Českých drah do majetku SŽDC jsou značná. Proto chceme komunikovat program postupné stavební obnovy českých nádraží a vysvětlit zvolený postup prací s ohledem na možnosti a podmínky, které SŽDC jako státní organizace a provozovatel dráhy má,“ vysvětluje předseda správní rady Vladimír Novotný.

            Ještě v letošním roce organizace investuje do oprav 166 milionů korun. Půjde především o opravy akutního charakteru.

—————

Zpět