DKV Ústí nad Labem

20.05.2013 17:26

Vážení přátelé !

        Dne 24.4.2013 proběhlo první letošní setkání seniorů DKV Ústí nad Labem. Každým rokem v dubnu a listopadu tyto setkání organisujeme, kde je seznamujeme s plá- nem činností na další rok. Mimo tyto 2 setkání organisuje výbor Klubu důchodců dalších 15 dalších akcí.
    Této slavnostní akce se zúčastnilo ředitel SOKV ing.Skalický Karel, náměstkyně primátora Bc.Kailová Zuzana, starostka Trmic paní Oubrechtová, za odbory : Malý Alois-místopředseda RRS, Rady seniorů České republiky a předseda Krajské rady seniorů, předseda OSŽ Petr Doležal a člen výboru FLČ Dospěl Jiří.
    Součástí slavnostního setkání bylo i vystoupení Městské policie, která se zaměřila na současné problémy a ochranu seniorů. Další náplní bylo vyhodnocení jubilujících seniorů a vystoupení hostů a zábava s hudbou. Setkání bylo zpestřeno veršovaným vystoupením seniorů,Pepíka Kašpara a Miloše Borůvky, čímž rozesmáli všechny přítomné. Všichni se těší na výlety a další setkání v listopadu 2013.
    Je nutné poděkovat výboru Klubu seniorů DKV  Ústí nad Labem za vynaložené úsilí pro zpestření života seniorů.
    Čuban Jaroslav -člen výboru KD a místopředseda Krajské rady seniorů.
 

—————

Zpět