Hledáme nejaktivnější seniorské organizace

23.10.2013 21:33

V Moravskoslezském kraji žije zhruba čtvrt miliónů seniorů. Mnozí z nich vyvíjejí činnosti pro vlastní potěšení, pro potěšení jiných seniorů a též ve prospěch ostatních spoluobčanů.

Kampaň Hledáme nejaktivnější seniorské organizace Moravskoslezského kraje (dále jen „kampaň“) si kladla za cíl, získat co nejširší přehled o aktivitách seniorských a proseniorských organizací našeho kraje a tyto vhodnými formami, dle našich možností, představovat jak seniorské, tak i široké veřejnosti Moravskoslezského kraje.

 Kampaň pořádala  Rada seniorů České republiky – Krajská rada Moravskoslezského kraje a  zahrnovala aktivity seniorských kolektivů za období od 1.ledna 2012 do 30.srpna 2013.

Jsem členkou RRS OSŽ a má působnost je Moravskoslezský kraj, kde mám na“starosti“ přenášení  informací směrem do organizací a co nejblíže k seniorům a KD. To je jeden z úkolů, které máme uložené a  obsažené  v  usnesení 2. konference seniorů OSŽ , schváleného Statutu RRS OSŽ a   Zaměřením  RRS OSŽ pro práci se seniory.

          Jsem také členkou Rady seniorů ČR – Krajské rady Moravskoslezského kraje.Za mou působnost mám již zmapované kluby seniorů v moravskoslezském regiónu a proto do „Kampaně“ jsem přihlásila Sdružení seniorů Ostrava při ZO OSŽ Ostrava, bez jejich vědomí s tím, že aspoň upozorním na činnost  Sdružení seniorů.Pro své členy  během roku  mají přes 36 akcí, což jsou 3-4 akce měsíčně.

Vše jsem doložila podle pokynů. Jak to dopadlo? Ze 14 přihlášených klubů se dostali do užšího výběru a nakonec obsadili první místo.

Vyhlášení nejaktivnějších seniorských organizací bylo  provedeno 5. října 2013 v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů, pořádaných pořadatelem kampaně.Na vyhlášení soutěže byla přítomná předsedkyně Sdružení seniorů Ostrava, pí Helena Čiklová,  která převzala pamětní list a finanční odměnu, která bude zaslána na účet. Pro ni a myslím i pro všechny členy výboru to bylo určitě překvapením, ale  také poděkováním co dělají pro své blízké i pro společnost. 

A pro mě – pocit radosti, že jsou tady senioři, kteří obětuji svůj čas pro jiné a dovedou aktivně pracovat , ale i pomáhat druhým, kteří to potřebuji.

                                                                                                     Danka Polášková

Poznámka redakce:  Napište jaké zkušenosti jsou u Vás. KH.

—————

Zpět