Jarní výlet za poznáním klubu OSŽ DKV Česká Třebová

03.04.2014 07:10

            Koncem března, za krásného slunečného počasí, senior klub OSŽ DKV Česká Třebová uspořádal pro své členy výlet do naší jmenovkyně Moravské Třebové. Sešlo se 33 účastníků, takže jsme motorový vůz řady 810 dobře zaplnili. Byla to vyhlídková jízda s výhledem na krásnou krajinu kolem železniční trati, kde výhled není rušen žádnými protihlukovými stěnami a všude je pěkný pohled na jarní krajinu. V Moravské Třebové na náměstí nás čekal objednaný průvodce pan Kužílek, který se už přes 20 let zajímá o historii města bezplatně se této činnosti věnuje. Abychom nebyli nikým rušeni, tak nás zavedl do obřadní síně Městského úřadu, kde nás seznámil s historií Moravské Třebové. Dozvěděli jsme se, že Česká i Moravská Třebová byly založeny ve 13. století. Moravská Třebová vznikla kolem původně gotického hradu, který byl později přestavěn na ranně renesanční zámek. Během jeho výkladu nás mile překvapil pan starosta města JUDr. Miloš Izák, který nás přišel pozdravit a doplnil pana Kužílka o dění ve městě v současnosti a také zodpověděl všechny naše dotazy. Po ukončení přednášky p. Kužílka nám pan starosta umožnil prohlídku kanceláře starosty, místostarosty a celého sekretariátu. V kanceláři starosty se nachází freska, kde král Šalamoun vynesl rozsudek nad dítětem, o kterém dvě ženy tvrdí, že to dítě patří jí. Král Šalamoun rozhodne, že dítě bude rozpůleno a každá dostane polovinu. Matka dítěte nechce, aby dítě zemřelo a proto řekne, ať dítě žije, že ona polovinu nechce. Tím král zjistil, kdo je jeho matka a dítě jí přiřkl. Za toto všechno panu starostovi patří naše velké poděkování.

Náš průvodce nás potom seznámil s významnými budovami přímo na náměstí a také v uličkách kolem gotické radnice, o kterých předtím mluvil.

            Dalším cílem naší cesty byl zámek, kde se nás ujal pan kastelán Mgr. Jindřich Kos. Navštívili jsme sklepní prostory zámku, které ještě v 19. století byly vězením pro ženy. Dnes je zde mučírna, kde jsou soustředěny mučicí nástroje z mučírny z jiné části města. Moravská Třebová měla hrdelní právo, což znamená, že měla i svého kata. V těchto dobách musela rodina odsouzeného za každý úkon kata zaplatit a již v této době se používaly množstevní slevy.

            Prohlídku města jsme zakončili v Třebovské restauraci velmi chutným obědem. Profesionální přístup personálu restaurace a také příznivá cena oběda, bylo krásným zakončením našeho výletu za poznáním.

 

                                                                                                          Mirek Hampl

—————

Zpět