Jednání rady seniorů pravidelně navštěvuje a informuje předseda OSŽ

12.06.2018 09:34

 

Pondělního jednání Republikové rady seniorů v Praze 28. května se zúčastnili všichni její členové a její předseda Kurt Mužík opět přivítal předsedu OSŽ, Mgr. Martina Malého. Ten vysvětlil členům rady vše kolem prolongace jízdních výhod a také odpověděl na dotazy, proč je nutná úhrada daně u důchodců, bývalých zaměstnanců SŽDC, co jsou vlaky vedené v závazku veřejné služby, připustil, že jistou komplikaci pro důchodce může představovat nutnost navštívit personální pracoviště své organizační jednotky. Kurt Mužík poznamenal, že se k němu dostala řada drobných stížností na průběh prolongace jízdních výhod a byly dotazy zejména k tzv. komerčním vlakům a jejich aplikaci v IN kartě. Martin Malý hovořil i o tom, že do roku 2032 bude nutné soutěžit všechny komerční vlaky, vysvětlil, v čem spočívá avizovaná reforma v DKV, kterou se bude zabývat i Řídící výbor a také nesouhlasném stanovisku OSŽ s touto reformou. Tak, jako na jednání PV SŽDC 24. 5. podrobně informoval o jednání železniční sekce ETF V Bruselu a ve vazbě na tato jednání zmínil i český návrh na řešení sledování pracovních výkonů strojvedoucích a problematiky jejich dalšího zaměstnávání u soukromých firem, vyhlášení „Roku boje proti dumpingu“ a kampani za zachování vlakového personálu do které chce i OSŽ přispět vlastní propagací. Blížící se srpnové sportovní hry seniorů v Rajeckých Teplicích byly dalším tématem jednání RRS, bylo poukázáno na nutnost „sladit“ propozice, pokud jde o věk startujících a jejich úrazové pojištění, řešil se okruh hostů, kteří by měli být pozváni. Pozváni by měli být i slovenští kolegové a také představitelé města a kraje Žilina. Proto byli členové rady vyzváni, aby ze svých oblastí zajistili propagační materiály o kulturních památkách pro startující a hosty sportovních her. Alois Malý, místopředseda RRS a RS ČR informoval o potřebném zastoupení OSŽ a RRS v karlovarské Krajské radě seniorů, nabídl členům rady účastna jednání konference o bydlení v Senátu ČR, které se koná 18. června. Hovořil o problematice získání finančního příspěvku na činnost Rady seniorů ČR od MPSV ČR, proběhla diskuse k navrhovanému zvyšování důchodů. Tady se členové neshodli v názoru, zda je spravedlivější navýšení stejným procentem, nebo diferencovaně podle výše dosažené mzdy. V souvislosti se zrušením Svazu důchodců ČR bylo apelováno na členy rady, aby tito členové vstoupili nově do stávající Rady seniorů ČR. Se zajímavým materiálem z jednání Ústředí OSŽ o poskytování právní pomoci členům OSŽ seznámil členy Kurt Mužík, kdy se částka za sledované období, která se týká právní pomoci a vedení soudních sporů, blíží částce 20 milionů korun. Informaci o výhodné možnosti rekreace v termálních lázních v obci Podhajska na Slovensku podal Karel Hybš, místopředseda RRS. Jemu také v závěru jednání poděkovala členka rady Ing. Jarmila Šmerhová za spolupráci při organizaci a setkání členů Regionální rady seniorů v Praze 17. května.

Miroslav Gloss

 

—————

Zpět