Ještědská lanovka a senioři

14.09.2013 10:56

Přesně v deset hodin, desátého září se před vlakovým nádražím v Liberci schází skupina dvacítky účastníků z Klubu seniorů OSŽ při DKV PJ Liberec a pod starostlivým vedením předsedkyně klubu Marie Urbánkové nastupujeme do tramvaje, směr Horní Hanychov. Dnešní den, na rozdíl od včerejšího, kdy vytrvale pršelo, je jasný a slunečný. Cílem dnešního výletu, který pro své členy klub připravil, je nejstarší lanovka u nás a také poslední lanovka Českých drah na Ještěd a sjednaná exkurze. Spolu s předsedou Republikové rady seniorů OSŽ Kurtem Mužíkem a několika členy rady, kteří byli pozváni, se účastním této výpravy. Pro mně je Ještěd premiérou, naposledy jsem jel lanovkou na Komáří Vížku v Bohosudově a to ještě v době, kdy patřila Českým drahám! Od konečné tramvaje trojky a po dvaceti minutách chůze nás u dolní stanice lanovky už očekává její současný přednosta Vladimír Štěpán, který je v této funkci od roku 2010. Před ním tu „sloužili“ čtyři jeho předchůdci. O nich bude ale ještě řeč. Začínáme prohlídkou sklepních prostor, kde končí dvě nosná lana, každé z nich zatíženo padesáti šesti tunovým závažím. Průměr nosného lana je 50 mm a když se dá kabina do pohybu, je to tady dole dost slyšet. Kabina má nosnost až 35 osob, takže se pohodlně vejdeme. Průvodčí v uniformě ČD jede ty čtyři minuty nahoru s námi a sotva se rozhlédneme po krajině, která je pod námi v mlžném oparu, vystupujeme. Jsme jen o čtyři sta metrů výše, než jsme nastoupili. Ve strojovně, kde je většina zařízení původního od firmy Transporta Chrudim, padají i takové dotazy, jak se dostat dolů z kabiny v případě nouze. Z nejvyššího bodu třiceti metrů by to asi nebylo nic příjemného. Spuštění závěsem si ale vyzkoušela i nevěsta, když si k svatebnímu obřadu novomanželé vybrali právě kabinu lanovky. Pokud jde o počet přepravených osob, podle pana přednosty je to v sezoně v průměru 2900 osob denně. S hlavním motorem o výkonu 205 kW urazí kabina 10 metrů za sekundu a přepraví ročně kolem 250 tisíc výletníků. Ještě se podíváme na místo, kde strojník po řadě úkonů spouští obě kabiny, sleduje se samozřejmě mimo jiné i síla větru. Občas dojde k tomu, že právě pro větší vítr je nutné provoz zastavit. Dozvíme se, jakým způsobem se vyměňuje každé z 1400 m dlouhých nosných lan. A jak často. Podle sdělení přednosty to trvalo i několik týdnů práce, jedna z firem to ale dokázala za pouhé tři dny, takové nečekané zkrácení prací znamenalo významný finanční přínos na přepravních tržbách. S pohledem na vysílač a hotel, dodnes obdivovaný výtvor českého architekta Karla Hubáčka, jsme opět dole a po polední pauze děláme společné foto před městským muzeem. Právě tady probíhá výstava k 80 letům provozu lanovky. Kromě dobových uniforem, pohyblivého modelu lanovky a řady exponátů se na panelech seznámíme s historií vzniku a provozu. Od jejího vzniku se lanovkou svezlo už na pět milionů osob. Dočteme se, že lanovku navštívil v roce 1947 Jan Masaryk, prezident Antonín Novotný a poslední i Václav Klaus. Kromě válečných let, až do roku 1945 vedl lanovku Václav Šlapák. Čtvrtým přednostou v řadě, patriotem a pamětníkem pak je nejvíce vzpomínán Pavel Vursta (od roku 1990 do roku 2010) který, jak se dočteme, má spolu se Zbyňkem Klimešem (současný člen RRS OSŽ) významnou zásluhu na tom, že lanovka, jako jediná, unikla privatizaci a zůstala u Českých drah. Zatím pátým přednostou v řádu osmdesáti let života lanovky je Vladimír Štěpán, který nás provázel. Mnoho z přítomných seniorů tady jistě pociťuje oprávněnou hrdost na to, že byli zaměstnanci lokomotivního depa, odkud právě všichni „šéfové“ lanovky vyšli. Ještě nás čeká přátelské posezení v zasedací místnosti depa, Kurt Mužík informuje o dění v radě seniorů, ale i o současné situaci na železnici, v diskusi zaznívá stesk po časech, kdy železnice byla jeden podnik a obava z vývoje v ČD Cargo, dalšího propouštění zaměstnanců, prostě současná témata. Ještě dlouho by v příjemném prostředí bylo o čem mluvit, ale mnozí z účastníků to mají domů daleko a nezbývá, než se rozloučit. Zase jsme o zážitek bohatší a také o seznámení s novými přáteli. Tak, senioři, děkujeme za dnešní den a ať se můžete ve zdraví těšit dalším setkáním!  https://cz.fotoalbum.eu/SENIOR/a765909

Miroslav Gloss

—————

Zpět