Mikulášské posezení Klubu důchodců Břeclav(LD)

08.12.2014 08:52

Tak jako každý rok,tak i letos se sešli členové Klubu důchodců z bývalého DKV Břeclav na Mikulášském posezení v Dělnickém domě Břeclav.

Přes nepřízeň počasí,velmi zlou dopravní situací na ČD a zdravotních potíží některých starších členů KD se  jich dostavilo poměrně hodně.Úvodní přivítání všech účastníků a hostů provedl předseda pan Dvořáček.Zhodnotil činnosti roku 2014 a přednesl plánu na rok 2015. Poté se ujal slova předseda ZO OSŽ Břeclav (LD) pan Holačík, který seznámil přítomné o činnosti ZO OSŽ, o kolektivním vyjednávání a režijních výhodách pro důchodce.Na závěr svého vystoupení popřál všem krásné Vánoční svátky a mnoho zdraví do Nového roku.Po úvodním oficiálním začátku následovalo malé občerstvení a pak následovala zábava a tanečky s tradiční dechovou hudbou" Lanžhotčanka" až do večerních hodin.Nakonec popřál předseda Klubu důchodců všem příjemné prožití Vánočních svátků a opětné setkání v roce 2015.  

—————

Zpět