Senioři DKV provozní jednotky Liberec

01.01.2015 11:26

Výbor klubu seniorů pří Základní organizaci OSŽ DKV provozní jednotky Liberec ve spolupráci se ZV OSŽ konal 9. 12. 2014 výborovou schůzi, kde hodnotil svojí celoroční činnost a také členové připravovali odpolední setkání bývalých zaměstnanců. Na rok 2015 připravují různé výlety, a to s vědomím na podmínky účastníků. Na výborové jednání se dostavil předseda Republikové rady seniorů OSŽ pan Kurt Mužík a místopředseda pan Karel Hybš. Přítomné seznámili se současným děním a také s možnostmi zimní rekreace. Doporučili, aby zainteresovali své děti a vnoučata do informačního systému, aby byli jimi seznámeni o zajímavostech z webových stránek jak OSŽ, tak i Republikové rady seniorů či z ČD Travel. Bylo zde řečeno, že katalog bude opět v digitální  podobě, čili je nutné si najít systém získání informací právě přes mladší generaci. V rámci jednání výboru bylo zodpovězeno několik konstruktivních dotazů.

Po výborovém rokování následoval oběd a zde je nutné se zmínit o jednom neopomenutelném, ale velmi důležitém detailu a předat jej širší nádražácké veřejnosti. S režijkou do restaurace  LA ROCKET - nádraží Liberec. Předem je důležité poděkovat za iniciativu zástupci regionu panu Zbyňku Klimešovi, který připravil půdu pro projednání a dohodnutí. Na nádraží v Liberci je restaurace LA ROCKET Liberec. Sídlí i s tímto názvem opravdu v nádražní hale a s vedoucím bylo dohodnuto, že každý železničář, senior, prostě řečeno majitel zaměstnaneckých jízdních výhod ČD („režijky“) má slevu na menu v této restauraci. Čili po předložení průkazky zaměstnaneckých jízdních výhod ČD a informování obsluhy předem máte slevu na celé menu. Sleva je výrazná a platí při konzumaci polévky a hlavního jídla. Bylo dále dohodnuto, že v případě skupiny, která míní navštívit Liberec, bude umožněno také tento způsob zvýhodnění, ale zde by bylo vhodné již zatelefonovat na číslo 730 143 953 a dohodnout se přímo na čase a na případném menu. Lze využít též meilové adresy.larocketnadrazi@seznam.cz . Jinak musíme konstatovat, že strava byla velice dobrá a ceny velmi přijatelné.

Po obědě, následovala prohlídka modelové železnice, která se řadí s 50ti čtverečnými metry mezi významné modely. Senioři DKV si prohlédli i provoz s modely, které pro ně  připravili členové Klubu železničních modelářů. Bylo nám sděleno, že uspořádaný celek má tvar písmene L při délce necelých 16 metrů a ploše téměř 50 m². Vzhledem k více jak 300 metrům kolejí, které doplňuje na 150 výhybek, se zde může projíždět značný počet vlaků. Ty využívají 10 stanic, zastávek a dalších dopraven na viditelné části. Opět stojí za to, nenechat si prohlídku ujít.

„Vánoční setkání“, (kdy již před týdnem proběhla první část s členy z Turnova), začalo ve 14:30 a sál byl plný. Přivítání a zahájení se ujal Michal Straňák a předal slovo panu Kurtu Mužíkovi, který informoval o některých výhodách, kterých se dosáhlo, ale také o problematice v práci seniorů. Pan Karel Hybš se zabýval informačním systémem a nástinem rekreačních možností v roce 2015. Práci klubu zhodnotila předsedkyně Marie Urbánková. Po této oficiální části následovala všeobecná rozprava volnou formou, kdy byly zodpovězeny položené dotazy,  a volná zábava. Posezení se vydařilo. (kh)

Upozornění: Při plánovaní výletů do Liberce, nezapomeňte, že jako majitel zaměstnaneckých jízdních výhod ČD dotanete slevu na menu v nádražní Liberecké restauraci La Rocket, Nákladní ulice 349. Před konzumací seznamte obsluhu s průkazkou jízdních výhod.

—————

Zpět