..: Nejkrásnější nádraží...

14.11.2016 10:26

 

... mají v Mimoni, Uherský Brod těsně druhý :..

Praha — Přívětivé nádraží v Mimoni na trati Česká Lípa – Liberec zvítězilo v jubilejním 10. ročníku „nádražáckého Oskara“, soutěže o titul Nejkrásnější nádraží České republiky. Obdrželo 2 713 hlasů z celkového počtu 6 276 hlasů. V pátek 11. listopadu 2016 mu toto ocenění udělili v Hlavním sále Senátu ČR pořadatelé soutěže společně s legendární Popelkou, paní Evou Hruškovou. Nádraží Mimoň obdrželo i Cenu generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Pavla Surého. Paní Eva Hrušková dále udělila titul Pohádkové nádraží stanici Nová Paka město, Rovensku pod Troskami a kavárně Káva s párou v Litoměřicích.

Oceněná nádraží

·    Martinice v Krkonoších za souznění současnosti a historie a za příjemné prostředí

·    Mimoň – Nejkrásnější nádraží České republiky roku 2016

·    Nepomuk za vlídnou atmosféru a květinovou výzdobu

·    Ploskovice za zdařilou obnovu, upravenost okolí, vzornou péči nájemníků a příkladnou spolupráci s obcí

·    Stochov za zdařilou rekonstrukci, upravené prostředí, květinovou výzdobu a přívětivost personálu

·    Světlá nad Sázavou za kvalitní péči o historickou podobu budovy, za cennou sounáležitost s městem a vlídnou atmosféru

·    Uherský Brod za zdařilou rekonstrukci objektu se zachováním osobitých prvků, za upravené okolí, vybavenost a kvalitní péči o cestující

·    Vodňany za vlídné prostředí, květinovou výzdobu a přívětivost personálu

·    Zábřeh na Moravě za stálou kvalitní péči o památkově obnovenou nádražní budovu, za její výbornou vybavenost službami a péči o cestující

·    Zubrnice za vytvoření železničního muzea, za příkladnou dlouhodobou péči o jeho objekty i mobiliář a za obnovu provozu tratě v úseku Velké Březno – Zubrnice

Pohádková nádraží

·    Nová Paka město za květinovou výzdobu

·    Rovensko pod Troskami za květinovou výzdobu

·    kavárna Káva s párou (Litoměřice) za osobní příběh a oživení historického ducha

Zvláštní ocenění obdrželi finalisté letošního ročníku – Martinice v Krkonoších, Mimoň, Nepomuk, Ploskovice, Stochov, Světlá nad Sázavou, Vodňany, Zábřeh na Moravě, Zubrnice a velmi silný soupeř vítěze, Uherský Brod. Štafetu Nejkrásnějšího nádraží převzali zástupci Mimoně od kolegů z loňského vítězného nádraží, stanice Nový Jičín město. Následovalo setkání zástupců všech vítězných nádraží za uplynulých 10 let. Obdrželi pamětní list a mosaznou plaketu k umístění na budovu nádraží.

Setkání zástupců nádraží, která postoupila do finále, a všech pozvaných hostů se již tradičně odehrává v reprezentativních prostorách Valdštejnského paláce, sídla Senátu Parlamentu ČR. Soutěž probíhá pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a ministra dopravy Dana Ťoka. Pořadateli jsou Asociace Entente Florale CZ – Souznění, ŽelPage, Plzeňská dráha a Mikroregion Konstantinolázeňsko, na soutěži dále spolupracují Správa železniční dopravní cesty, České dráhy, Posázavský Pacifik, Jindřichohradecké místní dráhy, časopis Naše rodina, Království železnic, KŽC doprava, turistika.cz, Propamátky a další.

 „Soutěž vnímám jako užitečnou iniciativu organizátorů, která se zásadním způsobem zasloužila o to, že nádraží nejsou lhostejná nejenom jejich správcům, ale ani lidem, kteří zde pracují, bydlí a cestují,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Své slovo připojila i hlavní organizátorka projektu Drahomíra Kolmanová: „Soutěž má přivádět pozornost veřejnosti k chátrajícím železničním objektům a podněcovat nápravu jejich stavu. Aktivní zájem spousty zodpovědných obyvatel naší země, nezřídka nadšenců pro železnici, a přívětivý přístup vlastníků, správců a zaměstnanců na dráze předčily naše očekávání. Cíl se díky nim naplňuje. Velmi si toho vážíme.“

Program doplnil svým vystoupením dětský pěvecký sbor Mendy. Děti také vylosovaly ze všech letošních hlasujících celkem tři vítěze kilometrické banky Českých drah.

—————

Zpět