Nejstarší členové sekce elektro 24 vzpomínali v Rožnově

12.06.2017 08:11

 

Pro nezasvěcené musím začít trochu vysvětlením, co byla sekce 24. Tímto číslem se označovalo odvětví elektrotechniky a energetiky, tzv. služby 24 na generálním ředitelství ještě státního podniku Českých drah. Její činnost začala po roce 1990 pod Odborovým sdružením železničářů jako odborná sekce, složená ze zaměstnanců a členů OSŽ, tehdy ještě Elektroúseků, které působily nejen v ČR, ale i na Slovensku. To byla doba, kdy ještě existovalo tzv. odvětvové řízení, vedle Elektroúseků to byly traťové distance, sdělovací a zabezpečovací, Drahstavy, atd. Sekce elektro byla velmi dobře organizovaná a scházela se pravidelně na nejrůznějších místech republiky, aby její členové formulovali své představy o dalším vývoji v tomto odvětví a dávali své odborné připomínky k nejrůznějším normám a předpisům. Tehdy ji vedl Jiří Komrska z Hradce Králové, vrchní mistr trakce. Z tehdejších tajemníků Ú-OSŽ ji měl na starosti tajemník ústředí, slovenský kolega Miroslav Janáček až do doby, než došlo k rozdělení státu a tím i OSŽ. Po něm pak převzal sekci tajemník Tibor Rujder. Jako jediná sekce měla i tu zvláštnost, že měla svého tiskového mluvčího, který pravidelně informoval o svých jednáních časopis Obzor. Počet jejích členů byl kolem dvaceti, z nich dnes už mnozí nežijí a velká část z nich je už v důchodu. Na jednání Republikové rady infrastruktury 12. dubna v Přerově se část z těch prvních členů dohodla, že by bylo hezké se po mnoha letech sejít a zavzpomínat i na ty, kteří byli u začátků už tu nejsou. Povedlo se svolat část z nich, a tak se 19. května sešli v Rožnově. Nechyběl tehdejší slovenský kolega, tajemník Miroslav Janáček, bývalý místopředseda OSŽ Jiří Kratochvíl a také bývalý tajemník Tibor Rujder. Ze Slovenska přijeli také další dva kolegové, kteří se s námi často ssetkávali v rámci vzájemných kontaktů. Celkem třináct, dnes už většinou důchodců se sešlo na místě, kde se i v minulosti často scházeli, díky Mirkovi Jánskému, který tady má trochu druhý domov, Jirkovi Komrskovi, který se ještě i v důchodu účastnil ještě před lety kolektivního vyjednávání jako poradce. Všichni zavzpomínali na časy, kdy se bez ohledu na čas a vzdálenost podíleli na činnosti odborů ve svých profesích. Je třeba dodat, že sekce 24 elektro v novém složení formálně stále funguje, ale její činnost je poněkud utlumená a svoji činnost vlastně nikde neprezentuje.

Miroslav Gloss

—————

Zpět