Ostravaci hodnotili rok

18.11.2014 19:33

Zpráva o činnosti  sdružení seniorů 

 

 Tak jako na každé  konferenci   tak i dnes  je naším úkolem podat informaci o činnosti  sdružení  seniorů  OSŽ  Ostrava – hl.nádraží.

Sdružení seniorů  má  již léta dobrou tradici -  zárukou naší činnosti je dobrá spolupráce všech členů  výboru, který tvoří .:
pan.ing. Klimeš Miroslav, ing , Směták Rudolf  ,Walový Petr ,Medňanský Pavel, 
paní Kyjovská Draha, Komárková Marie, Janická Miluše , Vysloužilova  Květa, Čiklová Helena a nově zvolený člen ing  Josef   Juřeník

Pravidelné schůzky našeho sdružení se konají vždy poslední úterý v měsíci a průměrná  účast na těchto schůzkách je v průměru  115  seniorů.

Při těchto  setkáních jsou senioři pravidelně   informováni :
        - o plánovaných akcích  seniorů  OSŽ
        -  o situaci na  železnici
        -  a rovněž o situaci v odborové organizaci
        -  pozornost je věnována  životním jubileím našich členů 
 společná písnička  a malý finanční obnos potěší jistě                      každého jubilanta. S pietou také  vzpomeneme na ty, kteří nás navždy opustili.

        -   Plán činnosti  - je vždy vypracován na rok dopředu  a na každé schůzce jsou vždy hodnoceny   akce, které se uskutečnily v daném měsíci  a také  jsou senioři    obeznámeni s připravovanými akcemi nejméně na dva až tři  měsíce dopředu.

Poděkování  patří  všem členům  výboru, pracovnicím  OSŽ, a vedení ČD, CARGO , nelze opomenout seniory, kteří se podílejí na zajištění  akcí

Závěrem  - doufáme, že i nadále bude dobrá spolupráce mezi seniory -  vedením – OSŽ i  vedením ČD – a jejich dceřinými společnostmi

Předsedkyně 
Čiklová Helena

 

 

příloha - třeba pro inspirace (kh):

Akce pořádané v roce   2014
členy  sdružení  seniorů OSZˇ Ostrava hl.n.

leden  -      28.1   pravidelná schůzka  v sále   počet              147  

únor   -       5.2    exkurze pivovar  OSTRAVA                             42
                 26.2    výšlap ve Vysokých Tatrách                             24
                 25.2    pravidelná schůzka v sále                              115

březen -    12.3   Autobus poddol. památky Ostravska             45
                 15.3   výšlap Čeladná –Solarka  Frýdlant n/O             7
                 19.3   návštěva železniční muzeum Ostrava            14                   
                 23.3   kulturní odpoledne s kytarou                              21
                 26.3   Autobus exkurze letiště  PRAHA                       44
                 25.3   pravidelná schůzka v sále                                115

duben-       5.4   výšlap Portáš –Kohútka Halenkov                     7
                  6.4   prohlídka výstavní síň   Gong                                21
                  9.4   vlakový poznávací město  Vyškov                      42
                23.4   vítání jaro –procházka + posezení u Supíků    22
                27.4   zábavné odpoledne s hudbou                            21
                29.4   pravidelná schůzka v sále                                 122

květen-      3.5  výšlap návštěva  Lesní bar v Horní Lipové          7
                 5.5  vlakový zájezd  návštěva  ZOO v Praze               55
               14.5  zámek a město v Novém městě n/m                   50 
               18.5  zábavné odpoledne s hudbou  Star bar             27
               27.5  pravidelná schůzka v sále                                  115

Červen     3.6  vystoupení country kapely  Albatros                  13
  4.6   posezení u  Walových na zahradě                                    13
                6.6   vaječina na zahradě u  Deutschů                        10
              11.6   procházka Vyškovice –Jistebník a zpět              6
              14.6  výšlap Ostravice – Lysá hora                                  5
              25.6  Autobus+ vlak  = Žleby a Čáslav                         50
              24.6  pravidelná schůzka v sále                                 100
              27.6  kulturní  akce – hudební odpoledne                  20

Červenec  4.7   výšlap na  Praděd                                                3
                 15.7 výšlap na  Kněhyni                                                3
                16.7  muzeum J.A.Komenský a kostel                     19
                20.7  hudební odpoledne ve  Vítkovicích                 18
                25.7 výšlap na  Čantorii                                                  3      
                30.7 sportovní areal  Odry Loučky                             14
               29.7 pravidelná schůzka v sále                                100

Srpen      7. 8  výšlap na   Ostrý                                                    3
               13.8 památky města Lipník n/B s průvodcem           20 +3
               20.8 procházka přírodou  - přehrada Šance              12
               26.8 pravidelná schůzka v sále                                    95

Září       10.9   Rakousko  zámek  Šlos –hof  s průvodcem     33
              24.9   Náměštˇnad  Oslavou prohlídka památek        50
              30.9  pravidelná schůzka v sále                                   120   

Říjen     1.10  prohlídka  Prahy   Vyšehrad                                  33
             8.10  orientační turistické závody v Bělském lese        42
            19.10 hudební odpoledne   v Porubě  TOPAS               16    
            29.10 pravidelná schůzka v sále                                    115

Listopad  9.11  hudebné  odpoledne  -  Schantal                       40
              12.11   zámek –muzeum  Bruntál                                   14


Plánováno :
Listopad   -   společenské odpoledne s občerstvením a hudbou
                 -  Hudební odpoledne s kytarou    v  Schantal
Prosinec   -    zájezd  do  Wroclavi ,  a  Brna
                 -  Silvestrovské divadelní  představení  + večeře
        
       

—————

Zpět