Primátor města Mostu přivítal seniory na Hněvíně.

15.09.2011 19:08

 

Ještě dopoledne 14. září odjeli členové Republikové rady seniorů OSŽ na safari. Nikoli za zvířátky, ale na uhelné safari, které pro zájemce pořádá uhelná skupina Czech Coal, což je sdružení uhelných společností. Jde o tříhodinovou prohlídku lomu s těžební činností, tedy největších kolesových rypadel, ale také už rekultivovaných ploch po ukončení těžební činnosti. Pak už před čtrnáctou hodinou členy RRS OSŽ uvítal na hradě Hněvín, dominantě města Mostu jeho primátor Ing. Vlastimil Vozka. Účastníkům předal drobné propagační suvenýry a na oplátku přijal křišťálovou mašinku, která, jak řekl bude na čestném místě jeho kanceláře. Radě seniorů se věnoval téměř dvě hodiny ve které členy seznámil s historií města a samotného Hněvína, který je replikou z 19. století původního hradu z poloviny 13. století a je ve vlastnictví města. V roce 1964 bylo rozhodnuto o zbourání původního královského města z důvodu těžby uhlí. Z něj se zachoval jen gotický kostel, který byl o téměř kilometr přesunut a několik málo ulic. Pan primátor velmi zajímavě hovořil nejen o významu těžebních společností pro rozvoj nového Mostu, ale i o sociálních problémech, vysoké nezaměstnanosti a zejména plánech vedení města. Pro seniory bylo jistě zajímavé vyslechnout, jak město přistupuje právě k seniorům, kteří tady mají vlastní klub a na příklad za čtyřicetikorunovou roční kartu mohou cestovat městskou dopravou. Těch témat o kterých mluvil a diskutoval bylo skutečně mnoho a jeho srdečný přístup a čas, který věnoval seniorům byl všemi velmi oceněn. Po pěším přesunu do místa ubytování jednala rada už za účasti místopředsedy OSŽ Miroslava Novotného a předsedy ZO MUS Bohumila Žižky, člena Ú OSŽ. (organizace si ponechala  původní název Mostecké uhelné společnosti) Rada byla informována o jednání tzv. kulatého stolu 12.9.v Praze za účasti ministra financí a také o jednání představenstva OSŽ v hotelu Oddech 12.-13.9. Předseda RRS Kurt Mužík vzpomněl na Antonína Strejčka, člena rady, který po těžké nemoci zemřel. Spolu s kolegy jej ještě stihl navštívit a jeho poslední cesty se spolu s kolegy také účastnil. Pak se již diskutovalo o mnoha tématech, mimo jiné o financování osobní dopravy, informačním systému seniorů, rekreačních zařízeních OSŽ a jejich rentabilitě, ale také o dalších plánech, které jsou i součástí usnesení. Předseda ZO Žižka informoval o činnosti organizace, která je jednou ze tří působících u společnosti a také zmínil pro mnohé poněkud kontroverzní stanovisko organizace, která podporuje prolomení těžebních limitů. Jednání rady bylo konstruktivní a všichni ocenili program připravený místopředsedou RRS Aloisem Malým a zejména možnost seznámit se ve dvou dnech  s tímto městem, hornickou činností a jeho novodobou historií.

 

                                                                                                                     Miroslav Gloss

—————

Zpět