Senioři depa bilancovali - Česká Třebová

03.01.2014 13:33

Předvánoční setkání seniorů českotřebovského depa kolejových vozidel se uskutečnilo ve čtvrtek 12. prosince 2013 za účasti více než padesáti bývalých pracovníků depa v malém sále Národního domu. Předsedkyně Klubu Blanka Tomková zhodnotila bohatou činnost v uplynulém roce a spolu s Mirkem Hamplem dala ve známost náměty pro rok 2014. Srdečný potlesk patřil nejen jí, ale i Zdeňku Jindrovi, předsedovi a ostatním členům závodního výboru Odborového sdružení železničářů, vrchnímu přednostovi depa Ing. Jiřímu Slezákovi, kteří se setkání zúčastnili. Tleskalo se i také Věře Nečasové, tajemnici Ústředí, která z Prahy všechny telefonicky pozdravila.Účastníci pochvalně kvitovali vynikající občerstvení, vlídnou a rychlou obsluhu personálu restaurace Národního domu a taky doma  vlastnoručně upečené koláče - ŘEPÁNXY - Hany Kavické.  K dobré náladě už tradičně přispěli muzikanti „z vlastních řad" pod vedením kapelníka Jiřího Tölga  - F. Pražák, manželé Řehořovi, Křížovi, Alois Vyroubal a Milan Buchta, jež neúnavně hráli ke zpěvu i k tanci do pozdních hodin v naději, že to určitě nebylo naposledy. Znovu se potvrdilo, že důchodci mají „svoje depo" pořád rádi a že i vedení si jejich přízně a užitečné práce, vykonané zejména při údržbě rekreačního střediska Medlov, váží.    

Ota Dobrovský.

—————

Zpět