Setkali se zase po roce a bylo o čem mluvit a na co vzpomínat

28.03.2017 09:01

 

Není to žádný klub seniorů, i když naprostá většina těch, kteří se sešli 24. března v restauraci poblíž děčínského nádraží, nemusí do práce a užívají čas důchodu. Téměř padesátka bývalých zaměstnanců Elektroúseku Ústí nad Labem se jen díky Honzovi Chomístkovi, který ještě jako jeden z mála pracuje jako elektromontér trakce sešla, aby si povykládali, jak jde život. „Vy jste byl můj mistr učňovské čety,“ hlásí se ke mně jeden z mladších účastníků. Snažím se vzpomenout na jméno, ale více než třicet let je přece jen dlouhá doba. Většina z těch, kteří tu sedí jsou ale ti, kteří pamatují Elektroúsek v jeho největší slávě. Kdo si ještě pamatuje na dobu, kdy infrastruktura na železnici měla tzv. odvětvové řízení? To byly „traťovky“, Sdělovací a zabezpečovací distance, Drahstavy jako samostatné organizační jednotky. To tady všichni pamatují, když měl Elektroúsek ještě více než tři stovky zaměstnanců, dnes je to všechno pod Správou železniční dopravní cesty. Takže je tu i poslední náčelník, později vrchní přednosta Ing. Vláďa Budka, vedoucí účetní, šéfová skladů a spousta dříve mistrů, i vrchních mistrů a provozních zaměstnanců. Z dob reálného socializmu vzpomínka na dobu Brigád socialistické práce, kterou připomínají dvě kroniky cechu výroby, které jdou z ruky do ruky. A také spousta fotografií z nejrůznějších setkání, společenských večírků, oslav, ze soutěží zručnosti atd. Byla to zvláštní doba, stále se o něco soutěžilo, tu o „Rudý prapor“, o hrdý titul BSP. Dnes je to úsměvné, ale všichni na to rádi vzpomínají. Na to, že se tehdy žilo nějak víc kolektivně a lidé, kteří spolu pracovali, se dokázali sejít i s manželkami a při harmonice prožít krásný večer, někdy až do druhého dne v poledne. To, že to bylo pod názvem setkání brigády BSP, byla jen povinná úlitba té době. Podstatné ale bylo, že se dokázali společně bavit. Právě proto, že se i po těch letech, kdy už jsou v důchodovém věku chtějí vidět a popovídat si, jsou dnes tady. Nejstarší šestaosmdesátiletý bývalý strojvedoucí trakce, ale i těch několik málo mladších kluků, kteří ještě pracují. Dobrou náladu kazí jen vzpomínka na ty, kteří tu ještě loni seděli a už nepřijdou. Tak zase za rok a ať se tu všichni sejdeme!

Miroslav Gloss  

  (Fota Senioři v obraze - zde)   

—————

Zpět