Sněmovna znovu o drážním zákonu

25.08.2016 20:58

 

25.8.2016    Haló noviny    str. 2   Z domova

    (jad)    České dráhy   

Horní parlamentní komora včera vrátila sněmovně novelu drážního zákona, která kromě jiného upravuje kategorizaci železničních drah a vymezuje přístup na jednotlivé kategorie drah. Senát normu navrhl upravit.

            Na návrh svého hospodářského výboru senátoři odsouhlasili pozměňovací návrh, který upravuje podmínky přístupu na železniční vlečky. Sněmovní verze uvádí, že vlečka je veřejně přístupná, pokud není součástí areálu využívaného v těžebním, zpracovatelském nebo energetickém průmyslu. Senát navrhuje rozšířit podmínky, za nichž je provozovatel veřejně nepřístupné vlečky povinen umožnit přístup dopravcům. Půjde například o manipulační místa, jejichž vlastník je odlišný od vlastníka nebo provozovatele vlečky. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) senátní změnu podpořil.

            Norma se tak vrací do sněmovny k opětovnému projednání poslanci. Jaké stanovisko k ní zaujmou komunističtí zákonodárci, není zatím podle stínového ministra dopravy a místopředsedy sněmovního hospodářského výboru Karla Šidla (KSČM) jasné. »Až poté, co se budu moci podrobně seznámit s přesnou formulací navrhované

            změny, posoudím, zda to je akceptovatelné či nikoli,« řekl našemu listu. Šidlo zároveň připomněl, že poslanci KSČM normu v závěrečném hlasování nepodpořili. »Námi prosazované

            pozměňovací návrhy, které jsme považovali za bezpodmínečně nutné přijmout, neprošly,« zdůvodnil stanovisko klubu KSČM stínový ministr.

            Novela především reaguje na zákon, který zřizuje nový Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.

 

Senát schválil nový úřad

 

Se vznikem nového úřadu, který bude dohlížet na rovný přístup státu při přidělování kapacity jednotlivým dopravcům na přeplněných železničních tratích, včera horní parlamentní komora souhlasila. Úřad bude taky chránit spoje objednané a financované z veřejných peněz proti komerčním linkám. Na starosti bude mít i přístup k letecké infrastruktuře. Kromě sporů mezi dopravci má nově zřizovaný úřad rozhodovat spory mezi poskytovateli evropské služby elektronického mýta pro kamionové dopravce nebo řešit spory o poplatky na letištích vůči jednotlivým dopravcům.

            Někteří senátoři potřebu zřízení úřadu zpochybňovali. Veronika Vrecionová (ODS) uvedla, že vhodnější by bylo přeměnit Drážní úřad do podoby, jakou požaduje Unie. Podobně se vyjádřil i Jiří Čunek (KDU-ČSL), kromě jiného poukázal na náklady, které si úřad vyžádá.

            Šidlo s námitkami senátorů souhlasí. Také on ve sněmovně prosazoval, aby Drážní úřad získal statut samostatnosti a ke vzniku dalšího úřadu vůbec nedošlo.

Vznik regulačního orgánu, který by nebyl závislý na ministerstvu dopravy, je jednou z podmínek dalšího otevírání trhu s osobní železniční dopravou soukromým společnostem. Nyní o přidělování volné železniční kapacity rozhoduje Správa železniční dopravní cesty a případné spory řeší Drážní úřad. Ten je ale přímo podřízený ministerstvu dopravy, které zároveň vykonává akcionářská práva k jednomu z dopravců, Českým drahám. Kvůli tomu, že současný stav nesplňuje podmínky EU o nediskriminačním přístupu k jednotlivým dopravcům, má nový úřad vzniknout.

            Návrh nyní zamíří k podpisu prezidentu Miloši Zemanovi. Úřad by měl vzniknout půl roku po vyhlášení normy ve sbírce.

—————

Zpět