Společenské odpoledne seniorů OSŽ Ostrava hl.n.

29.11.2014 18:42

 

Jako každoročně i letos se v úterý dne 25  listopadu sešli senioři v sále Střední školy technické a dopravní ve Vítkovicích 

na své poslední schůzce v tomto roce.

Za republikovou radu seniorů  byl přítomen její předseda pan Kurt Mužík a zástupkyně pro  MS  kraj paní Dana Polášková za ZV OSŽ Ostrava hl.n. paní  Blanka  Lomnančiková a Zuzana Turková

Dostavili se rovněž pozvaní hosté zastupující   vedení dráhy. Na společenskou akci přišlo celkově 130 účastníků..

Mimo běžných bodů programů a popřání jubilantům paní Květa Vysloužilová podala informace o akcích na prosinec a také upozornila na pojištění při cestě do Wroclawi.

 Byly připomenuty uskutečněné akce od roku 2004 do roku 2014 a senioři byli také požádáni o návrhy akcí a míst kam se chtějí v příštím kalendářním roce 2015 podívat,

Do organizace tohoto společenského odpoledne se zapojili všichni členové výboru a i někteří rodinní příslušníci. Pro seniory byla připravena šatna ,bar, ceny do soutěží , hrála  živá hudba a prostorný parket k pomalému i rychlejšímu tanci dle kondice  a zájmu seniorů. Občerstvení bylo podáváno jak u baru tak roznáškou v sále a i večeře v jídelně školy.

O zábavné společenské vystoupení formou soutěžního kvízu se pak postarali sami senioři a jejich znalosti byli i oceněny malými cenami..

Pan Kurt Mužík ocenil činnosti našich seniorů a připomenul, že v letošním roce patříme mezi čtyři nejlepší organizace v SM kraji a dává nás za vzor pro ostatní organizace  OSŽ.

Plán akcí na rok 2015 bude následně dle finančních a časových možností podrobně vypracován na schůzi výboru dne 15.12 2014 a předán seniorům na schůzi v lednu 2015.

Ve večerních hodinách se spokojení účastníci akce pohodově rozcházeli do svých domovů a těšili se na další společné setkání.

 

za výbor seniorů Ostrava hl.n. Čiklová Helena

—————

Zpět