Tak nás letos bylo osmdesát dva

05.08.2014 13:55

Tak jako v minulých letech, tak i letos se uskutečnila letní rekreace na SLOVENSKU v Rajeckých Teplicích v Léčebném domě SKALKA. Tentokrát se zúčastnilo celkem 82 seniorů v tomto termínu. Došlo k podstatnému navýšení na základě seniorského zájmu a k tomu přispěla i atraktivnost připravených autobusových zájezdů.Možnost účasti přivítali i důchodci, kteří odešli dříve.

Přesto, že týden před akcí stoletá voda ve Vrátné dolině katastroficky zařádila a bylo nuceno připravit jinou alternativu za naplánovaný výlet, dá se konstatovat, že všichni měli pochopení a přijali výlet do Demänovské ledové jeskyně. Vstupní otvor leží nad Kamennou chatou ve výši 740 m n. m., asi 90 m nad současnou hladinou potoka Demänovky a bylo ve třech zatáčkách nutné v délce cca 600 m vystoupat až vchodu. To jsme zvládli. Jeskyně je velice zajímavá a teplota se pohybuje kolem +3°C. Překonali jsme  při prohlídce asi 650 schodů. Stálo to za to.

Je nutné se zmínit o tom, že toto množství účastníků letní seniorské rekreace, bylo rozděleno do dvou skupin po cca 40 ti.  Akce byly pořádány tak, že se skupiny vystřídaly ve dvou dnech.

V úterý a ve středu se konal autobusový výlet a navštívili jsme zachovalé typická kopaničiarská obydlí na Kysucku  - „Múzeum kysuckej dediny“ ve Vychylovce. Tento skanzen není jen místem dochovaných dávných staveb, ale najdeme zde i raritu, a to je  HLÚŽ – Historická lesná úvraťová železnice, která spolu s oravskou častí železnice tvoří bývalou kysucko-oravskou lesní železnici. Téměř 11 km dlouhý úsek železnice je národní kulturní památka Slovenské republiky. Velmi cennou je část úvraťového systému se stoupáním na krátkém úseku, přičemž tento systém je jeden ze dvou jediných zachovaných v celé Evropě. Projeli jsme si úsek k druhé úvrati a následně prohlédli i zmíněný skanzen.

Při cestě zpátky jsme se zastavili ve Staré Bystrici, kde v rámci rekonstrukce náměstí byl v obci postaven jeden z nejmladších orlojů na světě. Byl dokončen roku 2009. Orloj se nachází při boční stěně kulturního domu. Zvony orloje odbíjejí čas a doprovází světce. Náměstí je pěkné a po zakoupení pohledů a fotografování jsme se vrátili na Skalku.

               Vždy měla jedna skupina volno a v nich si senioři dělali individuální výlety do okolí, kdy jim byl pomocníkem odkaz na našich stránkách a nebo navštívili přímo https://cz.fotoalbum.eu/RT_Skalka. Také vedoucí při první schůzce informoval o možnostech využití volného času pro vlastní relaxaci. Ve čtvrtek bylo volno pro obě skupiny a to právě k možnosti využití bazenu Laura a vycházkám do okolí. Všichni účastníci měli k dispozici dvouhodinový pobyt v zařízení Hotelu Aphrodite kde jsou dva vnitřní termální bazény - sedací klidový s termální léčivou vodou o teplotě 37-38°C a větší rehabilitační/plavecký bazén s teplotou vody 30-32°C, který je určen pro pohybové aktivity a je možné v něm využít k masírování těla vodních trysek, masážního vodního lůžka nebo chrliče, Venkovní termální areál – sedací kruhový bazén, bazén s vodopádem, 2 bazény tureckých lázní (+40°C a +20°C) a plavecký bazén. Velmi příjemné a někteří senioři si zaplatili i několik dalších návštěv. V předvečeří bylo několik posezení s kouzly, kdy vedoucí předvedl nějaké triky, ale také osvětlil jak na to, když vázne zábava u stolu.

               Poslední den pro výlet byl pátek. Místo dvou autobusů jsme využili jeden. Bylo to z důvodu, že byla vyhlášena Hydrometeorologickým ústavem výstraha. Výlet do kopců se tedy nekonal i z důvodu promáčeného terénu. Následovala tedy akce „Kulový blesk“. Byla přijata s úsměvem a štiplavými poznámkami na adresu vedoucího a čekalo se, jak vše dopadne.

               Jedna skupina vyrazila v 9 hodin do Rajecké Lesné na prohlídku, kde kromě světové rarity - unikátního Slovenského betlému – jsme navštívili farní kostel Narození Panny Marie se sochou Frivaldskej Panny Marie ze 16. století (podle starého názvu R. Lesná - Frivald). V roce 2002 byl kostel prohlášen za Baziliku minor. Mnozí prošli i kalvárii s křížovou cestou, na jejímž konci je kostelík Nanebevstoupení Páně. Pod kalvárií vytéká léčivý pramen, který jsme si načepovali do petek s odstraněnými nálepkami. 

               Druhá skupina, pro kterou jsme se vrátili, vyrazila do Čičman na prohlídku místního muzea. V roce 2011 zde žilo 167 obyvatel. Jde o světově proslulou obec s velkou památkovou rezervací slovenské lidové architektury, kterou jsme poznali v muzeu a také si prošli malované domy. Byl čas i na občerstvení.

               A jak to bylo dál? Z Čičman do Rajecké Lesné, z Rajecké Lesné do Čičman a po prohlídce na Skalku, Ze Skalky do Rajecké Lesné a na Skalku. Problém? +- 10 minut a úspora.

                    Přesto, že počasí nebylo zrovna slunečné a dost bouřilo a pršelo, může se říci, že při výletech nám přálo a po dojezdech se vždy vyřádilo. Závěrem lze konstatovat, že všichni účastníci byli spokojeni jak se službami a personálem Hotelu Skalka, který vycházel vstříc. Bylo vysloveno poděkování Odborovému sdružení železničářů za uskutečnění této akce, za možnost účasti „starodůchodcům“, a účastníci věří, že budou realizovány i v dalších letech takovéto či podobné akce pro seniory, kteří odvedli pro železnici kus práce. Pojedete táké příští rok ? (kh)

—————

Zpět