Vyjádření k dopisu RS ČR ohledně valorizace penzí pro rok 2012

08.10.2011 08:08

          Vážený pane předsedo,

          Republiková Rada seniorů Odborového sdružení železničářů na svém jednání dne 6.října 2011 projednávala oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 23.září 2011.

          Jsme velice znepokojení s navrhovanou valorizaci penzí MPSV na rok 2012 a jsme názoru, že navýšení penzí o 174 Kč je nedostačující, které nepokryje zvýšené životní náklady a podstatně sníží životní úroveň českých seniorů.Dojde k razantnímu rozevření nůžek mezi vývojem reálných mezd a penzemi.

Republiková rada seniorů OSŽ se připojuje k dopisu RS ČR „VALORIZACE PENZÍ A SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ ČESKÝCH SENIORŮ  „ v plném rozsahu.

RRS OSŽ pověřuje svého zástupce v předsednictvu RS ČR p.Aloise Malého, aby na kolegiu RS ČR dne 19.října 2011, jednoznačně vyjádřil souhlas RRS OSŽ s obsahem dopisu RS ČR.

RRS OSŽ je doporučuje, zaslání dopisu „Valorizace penzí a sociální postavení českých seniorů“  zaslat předsedovi a místopředsedům vlády, ministrovi MPSV, předsedkyni PS, předsedovi senátu ČR a sdělovacím prostředkům.

RRS OSŽ dává na zvážení kolegiu RS ČR, zda dopis zaslat i jednotlivým politickým stranám.

S pozdravem a úctou

                                                                                Předseda RRS OSŽ

                                                                                  Kurt Mužík v. r. 

 

 

—————

Zpět