zasedání 22. března 2016

02.05.2016 10:07

-Po zahájení proběhla kontrola plnění usnesení z minulých jednání, kterou provedl – Jiří Soldán.

 

-Po dohodě a odhlasování všech členů RRS OSŽ odeslat do Podpůrného fondu příspěvek ve výši 100 Kč na člena  rady. Vybraná částka, 1500,-Kč byla 23. 2. 2016 předána do pokladny OSŽ.

 

-Ve dnech 6. - 8. 10. 2016 proběhne společný seminář EVG a OSŽ v Drážďanech. Návrh nastínili odboráři z EVG. Semináře se zúčastni 15 seniorů, 10 aktivních zaměstnanců a 2 překladatelé. Všichni členové rady souhlasí s termínem i s počtem zúčastněných.

 

-jednání RRS OSŽ  proběhne v měsíci dubnu 2016

 

-o současné situace na železnici informoval host předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

 

-členové rady chtějí vysvětlení o předčasném odchodu do důchodu /sociální program/ a dopad na příděl dotace na rekreaci  a   které datum uvádět  v prezenční listině při akcích pro seniory důchodce. 

 

-Návrh předsedy RRS OSŽ p. Kurta Mužíka a po dohodě se členy RRS OSŽ počet osob na jednání s předsedy Klubů seniorů na Skalce by neměl přesáhnout 45 osob. Předseda RRS OSŽ p. Kurt Mužík  osloví p. Martina Vavrečku - výkonného tajemníka OSŽ, který dohodne termín jednání v Rajeckých Teplicích v hotelu  Skalka. Pozvánky rozešle předsedům – (po výběru) -  předseda RRS OSŽ – p. Kurt Mužík

 

-nabídka německé strany o navrhovaném semináři EVG a OSŽ, který proběhne Drážďanech ve dnech 6 -8. 10.2016. Návrh nastínili odboráři z EVG. Semináře se zúčastni 15 seniorů, 10 aktivních zaměstnanců a 2 překladatelé. Všichni členové rady souhlasí s termínem i s počtem zúčastněných..

 

-Na jednání přišel člen mezinárodního oddělení Dr. Miroslav Kaprálek a podal informaci o rekreaci z katalogu ČD Travel. Nabídku dotované letní rekreace na rok 2016 pro zaměstnance skupiny ČD a SŽDC zveřejnil ČD Travel v pátek 8. 1. 2016 v odpoledních hodinách na www.cdtravel.cz a je také k  dispozici na www.osz.org. Každoroční možnost cenově výhodné rekreace v apartmánovém domě Orion v řecké Leptokárii se již stala tradicí. Pobyty jsou určeny pouze členům OSŽ (všem bez rozdílu zaměstnavatele, včetně důchodců) a jejich rodinným příslušníkům. K dnešnímu dni /22.3.2016/je přihlášeno 468 osob. Vloni - 617 osob.

V roce 2015 se rekreace z katalogu ČD travel  zúčastnilo 13 727 osob-klientů a bylo to o 2% více než v roce 2014 a obrat byl překročen o 2,5 %. Řecko navštívilo 3208 klientů, Slovensko 1605 klientů,  Chorvatsko -1320 klientů, pak následuje Bulharsko, Itálie.

Seniorské pobyty - letos je přihlášeno na „Skalku“ – l. turnus - 12 lidí, 2. turnus 35 lidí. “Lesní chata“- zatím jen 8 osob. Pravděpodobně bude zrušen pro nezájem – malý počet přihlášených

 

-Ve dnech 16. - 17. května 2016 se uskuteční školení na PC pro členy RRS OSŽ v zasedací místnosti Ú OSŽ - Dům Bohemika - Praha Vysočany. Školením nás provedou  místopředseda RRS OSŽ  p. Karel Hybš a Ing. Baláž Marcel - technik IT - OSŽ.

 

            Na závěr bylo přijato usnesení směrované k zabezpečení příštího jednání RRS OSŽ; zajištění účasti Mgr. Martina Malého – místopředsedu OSŽ, předsedu PV OSŽ SŽDC, s. o. na zasedání k objasnění dotazů,  které se týkají evidence seniorů u SŽDC; zajištění školení na PC pro členy RRS OSŽ v zasedací místnosti Ú OSŽ - Dům Bohemika - Praha Vysočany; předseda RRS OSŽ projedná s panem Martinem Vavrečkou termín v Rajeckých Teplicích v hotelu  Skalka, kdy proběhne  jednání s předsedy Klubů seniorů / počet 45 osob/.

 

Jednotliví členové RRS OSŽ informovali přítomné hlavně o dění ve svých regionech, zejména o činnosti klubů při ZO OSŽ a v Krajských radách seniorů, kde jsou zapojeni do činnosti.

 

—————

Zpět