z Regionální rady seniorů OSŽ pro Prahu a Středočeský kraj

28.05.2018 05:40

Z á p i s

z Regionální rady seniorů OSŽ pro Prahu a Středočeský kraj

17. 5. 2018

Přítomni: dle prezentace

Hosté: Karel Hybš – místopředseda Republikové rady seniorů OSŽ, Josef Hák – zástupce Krajské rady seniorů ČR, Vladislav Vokoun – 1. místopředseda OSŽ

Program:

  1. Informace o působnosti a činnosti Regionální rady seniorů OSŽ
  2. Závěry z jednání Republikové rady seniorů OSŽ
  3. Jízdní výhody seniorů a jejich rodinných příslušníků v roce 2018
  4. Informace o přípravách II. Sportovních her seniorů OSŽ
  5. Informace o možnostech webových stránek RRS OSŽ
  6. Různé
  7. Rozprava
  8. Závěr

 

ad 1) Jednání zahájila Ing. Jarmila Šmerhová, předsedkyně Regionální rady seniorů  OSŽ a členka Republikové rady seniorů OSŽ, zdůraznila priority pro činnost a práci pro seniory RRS dle závěrů III. Konference seniorů OSŽ v České Třebové - zaměření práce pro seniory v oblastech vzdělávání, osvěty, kulturně společenské oblasti, vzdělávání v oblasti informatiky, turisticko-sportovní činnosti, poradenství aj.

ad 2) Informovala o práci Republikové rady seniorů OSŽ – probíhá pravidelné jednání 1 x za měsíc, dle posledního zápisu č. 11 z jednání 24. 4. 2018, se RRS hlavně zabývá situací na železnici, v OSŽ, projednala přípravu Sportovních her seniorů v Rájeckých Teplicích 2018, přijala zprávu z jednání RS ČR a Kolegia RS ČR aj.

Josef Hák informoval o činnosti středočeské Krajské rady seniorů v návaznosti na prohlášení RS ČR k situaci k ukončení členství spolku „Senioři ČR“ ve sjednoceném seniorském hnutí ČR.

ad 3) Ing. Šmerhová dále podala informaci o jízdních výhodách seniorů a jejich rodinných příslušníků v roce 2018 – ČD, SŽDC, ČD Cargo. Karel Hybš podal informaci o vzájemném uznávání JV mezi ČR a SR, upozornění na aktivaci In karty před výjezdem na Slovensko.

ad 4) Podrobně informovala o vydaných propozicích na II. Sportovní hry seniorů OSŽ v Rájeckých Teplicích, ve dnech 28. – 30. 8. 2018 v hotelu Skalka. Region Praha již má 4 přihlášené účastníky, region Střední Čechy dodá 4 účastníky + 1 náhradníka (dohodnuto s Josefem Hákem a účastníky jednání).

ad 5) Karel Hybš upozornil na využívání webových stránek RRS, proklikem ze stránek OSŽ, kde jsou zveřejněny informace z dění RRS. Bylo dohodnuto, že budou prováděny výpisy z jednání RRS OSŽ Doporučeno využívat webových stránek k informaci o činnosti klubů. Je vhodné seznamovat seniorskou základnu s možností sledování informací na webových stránkách: www.rrs-osz.webnode.cz  ; https://www.osz.org/

V rámci informačního systému upozornil na některé akce – Muzejní noc 9. 6. (19:00 hod.) – 10. 6. (01:00 hod.), Noc kostelů, práce a činnost Komunitních center Praha 5 a Praha 7, informoval o změně a možnostech rekreace v Podhajské na Slovensku se spojením na provozovatele Mgr. Mikuláš Mészáros tlf: +421905275152; mmeszaros@mail.t-com.sk – apartmánový dům RELAX.

Informace o činnosti Městské policie ve smyslu přednáškové a další práci ve výchovné práci. Objednávky k přednáškové činnosti s různým zaměřením lze dohodnout s oddělením prevence Lenkou Hofmanovou tel.: 222 025 873. Hlavní zaměření je na ochranu majetku a osob. Jak se bránit negativním jevům.

ad 6) Vladislav Vokoun informoval o jízdních výhodách na r. 2018, situaci na železnici a odpovídal na dotazy přítomných: rozpočty a příspěvky na rekreaci pro kluby seniorů, akce klubů a postup při proplácení zájezdů klubům, otázky kolem JV, dělení DKV aj. Bylo dohodnuto s místopředsedou zpracování postupu na zlepšení účasti zástupců seniorů ze základních organizací, kde mají silnou členskou základnu, ale nemají klub seniorů.

ad 7) Ing. Šmerhová informovala o schváleném logu OSŽ, Karel Hybš předvedl prezentaci všech rekreačních zařízení OSŽ s výkladem. Bylo nabídnuto na vyžádání zaslání prezentace zařízení. Možnosti využití jízdenek FIP v Řecku (ORION), přejezd na pískovou pláž do NEI-PORI, Thessaloniki.

Proběhla celková diskuze k možnostem rekreační činnosti a odpovědi na různé dotazy.

Všichni přítomni obdrželi složku s písemným materiálem k projednávaným záležitostem. 

Toto jednání bylo kladně hodnoceno jak ze strany zástupců zúčastněných klubů, tak i ze strany 1. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna. S průběhem jednání bude seznámena Republiková rada seniorů OSŽ na svém jednání dne 28. 5. 2018.

Na závěr Ing. Jarmila Šmerhová všem poděkovala za účast. Příští jednání Regionální rady seniorů OSŽ se plánuje na podzim 2018.

 

V Praze 21. 5. 2018

 

—————

Zpět