ZAMĚŘENÍ PRÁCE SE SENIORY

14.02.2011 16:37

Konference Evropských seniorských organizací (EURAG), která se na přelomu září a října konala ve slovinské Lublani konstatovala: „Stále stoupající věk seniorů je ohromná vymoženost současné evropské společnosti a měla by být takto společností přijímána. Proto by stárnutí společnosti nemělo být bráno jako problém, ale jako ukazatel směrované politiky budoucnosti Evropy.“

 Proto bude nutné zaměřit činnost v následujícím  období do oblastí:

 - Vzdělávání ( osvědčují tři formy: základní v základních organizacích,  akademie vzdělávání na úrovni      Univerzity třetího věku v jednotlivých vysokoškolských centrech. ( Projednat možnost přednášek pořádaných ČD s využitím bývalých pracovníků - historie české  železnice – vznik sdělovací techniky, tunely, lokomotivní hospodářství, výhledem třeba na zahraniční… spojit s výlety po našich a cizích muzeích, seznamy jsou);

 - Vytvářet osvětu a propagaci pro vzdělávací programy Univerzita třetího věku;

 - Informovat o možnosti využití kurzů, které pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging  www.trenovanipameti.cz ;

- Nabídnout možnost využití odbornosti a znalosti bývalých pracovníků ČD, aby se podíleli na vyřešení drážních problému;

- Větší využívání grey gold – šedého zlata (t.j . zkušeností starších – pracovat s komisemi – vytipovat lidi pro zajímavé přednášky a besedy se vzpomínkami;

 - V kulturně společenské oblasti pěvecké soubory, organizují se jejich  přehlídky na okresní a krajské úrovni, nejlepší se představují na celoslovenské přehlídce;

 - Vzdělávání v oblasti informatiky a počítačů. Kurzy mohou probíhat tam, kde jsou k tomu podmínky. Včetně využití lidí, kteří znají a umí obsluhovat techniku. Zabezpečit  lekce pro pokročilé v práci na počítači se specielním zřetelem na potřeby starších lidí. Námět projednat s ČD Telematikou, školícím zařízením OSŽ;

 - Turisticko-sportovní činnosti, informovat a zevšeobecňovat zkušenosti z organizování turistických pochodů;

-  Turistický sraz a sportovní hry seniorů. (zpracovat náměty a návrhy na zapojení se do akcí- využít možností vlastních rekreačních středisek, dětských táborů a zkušeností);

 - Thematické výlety ve městech jsou velmi populární a spojují společenské a pohybové aktivity  s kulturním a vzdělávacím zážitkem. ( Toulky městy jak je neznáme, procházky přírodou za něčím, někam;

 - Na všech úrovních spolupracovat s KD OSŽ a vytvářet podmínky pro spojení tam, kde jsou malé skupiny seniorů, dohodnou sloučení a příspěvek (z jednotlivých ZV) na činnost KD, zpracovat společný plán a podíl organizací na společenskou a zájmovou činnost, stanovit si garanta ( jeden ZV OSŽ, kterému budou převedeny finanční částky na financování konkrétních akcí. Ten bude rovněž povinován provádět vyúčtování ostatním sdruženým ZV);

 - Na úrovni RRS OSŽ, Ú OSŽ (Mezinárodního oddělen)  a CK ČD Travel spolupracovat při přípravě a realizaci zájezdů pro seniory. Předkládat návrhy;

 - Napojení na mezinárodní program “POHYBEM KE ZDRAVÍ”;

 - Podporovat sportovní aktivity, jako kuželky, americké kuželky, rybaření, střelba ze vzduchové pistole a šachy;

 - napomáhat s MO OSŽ organizovat  Oblastní a národní soutěže každoročně jako pobídka ke zdravému sportování, pohybu a společenským aktivitám;

 - Společně  trávené prázdniny  - je program zdůrazňující potřebu zapojení společensky a zdravotně zranitelných jednotlivců.  S předsedy ZV OSŽ vytvořit podmínky pro pomoc seniorů při práci s dětmi. Využít jejich zkušeností a pořádat společenské akce pro děti a seniory. Pouštění draků, čistění studánek, o nejhezčí pohádku, setkání s knihou, pouť, babka a jablka, zlatý důlek – kuličkové soutěže …. Pomůže to jak rodičům, tak organizaci a sobě;

 - Zaměřovat činnost KD, aby funkcionáři navštěvovali své členy - seniory u příležitosti výročí, Nového roku, kulatých narozenin, v nemoci nebo když mají sociální problémy.;

 - Napomáhat organizovat přednášky - program o zdravém stárnutí, stravování. Dát  k dispozici seznam vývařoven či restaurací, kde je možné pro seniory opatřit stravu;

 - Organizovat poradní a diskusní  setkání k potřebám a situaci seniorů na lokální úrovni, která přispívá k účinnějšímu řešení jejich problému;

 - Ve spolupráci s poliklinikou – lékaři dohodnout vzdělávací přednášky k prevenci, ale i k problematice přechodného období  teplo-zima…apod.;

 - Organizovat společenské setkání seniorů a požadovat, aby HV informovalo bývalé zaměstnance o plánech a činnosti;

 - Poradenství na úrovni OSŽ a to včetně na ZV,  v oblasti právní, společenské, zdravotní a vzájemných vztahu ( informovat o možnosti využít poradenských středisek na úrovni krajů s RD ČR -  https://www.rscr.cz/ );

 - Prohlubovat a vylepšovat informační systém směrem ke Klubům seniorů, Klubům důchodců, ZO OSŽ a vytvářet podmínky pro zpětnou vazbu. Zpracovat platný adresář;

 - Připravit a zprovoznit vlastní www. stránky  RRS OSŽ s propojením na stránky OSŽ a zvýšit informovanost seniorů včetně zpětné vazby;

 - Prosazovat  větší rozvoj služeb na železnici ve směru ke starším občanům a za tím účelem projednat spolupráci s odborem 10 - GŘ ČD;

 - Napomáhat rozvoji společnosti jako celku a bojovat proti chudobě;

 

—————

Zpět