Změny v důchodovém pojištění od 30. září 2011

06.09.2011 14:08

            Dne 21.6.2011 byl schválen zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tzv. malá důchodová reforma, který je novelou zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ten změní od 30.9.2011 výpočet nově přiznávaných důchodů. Zákon nepodepsal prezident, ale to na jeho platnost nemá v tomto případě vliv. Pro budoucí důchodce bude mít tento zákon značné důsledky.

            Zhruba 70 % lidí, jejichž hrubý příjem se pohybuje mezi zhruba 11 000 a 34 000 Kč, půjde po 30.9.2011 do penze s důchodem až o 150 Kč nižším, než se odchází za současných podmínek.

            Cca 20 % lidí s vyššími příjmy naopak starobní důchod postupně až o několik 1 000 Kč vzroste,    u 10 % lidí s nejnižšími příjmy pak zůstane na současné úrovni.

            Novým výpočtem důchodů chce vláda reagovat na nález Ústavního soudu. Ten v roce 2010 rozhodl, že se kvůli nízkým důchodům u lidí, kteří dosahují v aktivním věku vysokých příjmů, musí změnit způsob jejich výpočtu.

            Má se tak posílit princip zásluhovosti na úkor principu solidarity. Pro lidi, kteří důchod již pobírají nebo jim bude přiznán do 29.9.2011, se nic nemění.

Nejdůležitější úpravy

            Novela mění vzorec pro výpočet důchodu tak, aby lidé pobírající během svého produktivního věku vyšší příjmy, také dostali vyšší důchody. Vychází se nově z průměrné mzdy, kdy minimální výpočtový základ se rovná 44 % průměrné mzdy. Ve výpočtu je také zaveden strop ve výši 4 průměrných mezd. Příjmy nad tento strop se nebudou započítávat, ale ani se z nich nebude odvádět pojistné.

            Výše důchodu se nemění u průměrné hrubé mzdy za celou dobu pojištění do 10 886 Kč (nyní 44 % průměrné mzdy). Vyšší důchody potom budou od příjmu 33 965 Kč (nyní 400 % průměrné mzdy).

            Lidé, kteří mají průměrnou hrubou mzdu mezi těmito částkami, pak dostanou nižší důchod, než kdyby jim byl přiznán do 29.9.2011.

            Například lidé s hrubou mzdou 20 000 Kč, kteří půjdou na odpočinek po 40 letech práce (důchodového pojištění) od 30.9.2011, si podle výpočtů MPSV pohorší proti současným penzistům měsíčně o 103 Kč.

            Lidé, kteří pobírají 25 000 Kč, dostanou důchod nižší o 148 korun. Naopak ti, kteří berou  40 000 Kč, si polepší o 109 Kč a lidé s platem 100 000 Kč o 1170 korun.

Prodlužování období odchodu do důchodu až do nekonečna?

            Novela také upravuje hranici důchodového věku postupně rostoucí až na sjednocených 67 let pro generaci narozenou v roce 1977 (viz tabulka č. 1), ale s tím, že dalším ročníkům se bude hranice odchodu do důchodu zvedat vždy o 2 x vyšší počet měsíců, o kolik roků později se narodili po roce 1977.

Postupný přechod k cílovému stavu

            Vyměřované penze se budou snižovat, resp. zvyšovat postupně v průběhu příštích 5 let, tak bylo stanoveno tzv. přechodné období, proto se výše uvedená čísla vztahují jen na starobní důchody vyměřené od 30.9.2011 do 31.12.2011.

            Vláda tím chce přechod na diferenciaci důchodů rozložit na delší období, aby nedošlo ke skokovému snížení nebo naopak zvýšení důchodů, z důvodu vysoké nákladovosti a administrativní náročnosti.

Zdroj: PRÁVO on-line - 18. května 2011, autoři: Jakub Svoboda, Vladimír Čechlovský,

                       

                                                                                                                                           tabulka č. 1

 

Důchodový věk činí u

Rok

narození

mužů

žen s počtem vychovaných dětí

0

1

2

3 a 4

5 a více

1947

62r

60r

58r+8m

57r+4m

56r

54r+8m

1948

62r+2m

60r+4m

59r

57r+8m

56r+4m

55r

1949

62r+4m

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

55r+4m

1950

62r+6m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

55r+8m

1951

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

56r

1952

62r+10m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

56r+4m

1953

63r

62r

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

1954

63r+2m

62r+6m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

1955

63r+4m

63r

61r+6m

60r

58r+8m

57r+4m

1956

63r+6m

63r+2m

61r+10m

60r+6m

59r

57r+8m

1957

63r+8m

63r+8m

62r+4m

61r

59r+4m

58r

1958

63r+10m

63r+10m

62r+10m

61r+6m

59r+8m

58r+4m

1959

64r

64r

63r+4m

62r

60r+2m

58r+8m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+10m

62r+6m

60r+8m

59r+2m

1961

64r+4m

64r+4m

64r+4m

63r

61r+2m

59r+8m

1962

64r+6m

64r+6m

64r+6m

63r+6m

61r+8m

60r+2m

1963

64r+8m

64r+8m

64r+8m

64r

62r+2m

60r+8m

1964

64r+10m

64+10m

64r+10m

64r+6m

62r+8m

61r+2m

1965

65r

65r

65r

65r

63r+2m

61r+8m

1966

65r+2m

65r+2m

65r+2m

65r+2m

63r+8m

62r+2m

1967

65r+4m

65r+4m

65r+4m

65r+4m

64r+2m

62r+8m

1968

65r+6m

65r+6m

65r+6m

65r+6m

64r+8m

63r+2m

1969

65r+8m

65r+8m

65r+8m

65r+8m

65r+2m

63+8m

1970

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+8m

64r+2m

1971

66r

66r

66r

66r

66r

64r+8m

1972

66r+2m

66r+2m

66r+2m

66r+2m

66r+2m

65r+2m

1973

66r+4m

66r+4m

66r+4m

66r+4m

66r+4m

65r+8m

1974

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+2m

1975

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

1976

66r+10m

66r+10m

66r+10m

66r+10m

66r+10m

66r+10m

1977

67r

67r

67r

67r

67r

67r

1978

67r+2m

67r+2m

67r+2m

67r+2m

67r+2m

67r+2m

         “r” znamená rok,  “m” znamená kalendářní měsíc

 

         Zdroj: www.cssz.cz - leták k MDR

—————

Zpět