ZO OSŽ DKV Česká Třebová

30.04.2013 21:34

 Setkání bývalých zaměstnanců DKV Česká Třebová

            Pravidelně každý rok pořádá ZO OSŽ, ZO FS a vedení DKV Česká Třebová pro své bývalé zaměstnance společné setkání.. V letošním roce se tohoto setkání zúčastnilo 26.4.2013 300 seniorů. Zahájení provedl vrchní přednosta DKV Česká Třebová ing. Jiří Slezák. Dále přednesli své zdravice: tajemnice PV OSŽ při ČD, a.s., v Praze Věra Nečasová, předsedkyně senior klubu OSŽ DKV Česká Třebová Blanka Tomková, předseda ZO OSŽ DKV Česká Třebová Zdenek Jindra a zástupce FS DKV Česká Třebová Michal Kříž. Potom se znovu ujal slova ing. Jiří Slezák, který seznámil přítomné se situací v železniční dopravě. DKV Česká Třebová zajišťuje nejen osobní dopravu, ale i opravy lokomotiv a vozů pro nákladní dopravu. V současné době provozuje mimo jiné i nové motorové a elektrické jednotky pro regionální dopravu, které velmi zlepšily kulturu cestování. Ve správkárně, kde se dříve opravovaly jen lokomotivy, se nově provádí i vyvazovací opravy nákladních vozů. Tyto práce je možno provádět jen díky vysoké odbornosti, jak pracovníků provozu, tak pracovníků ve správkárně.

            Další novinkou pro seniory OSŽ DKV Česká Třebová bylo, že pan Václav Dostál, po tříletém působení jako předseda senior klubu, odstoupil ze zdravotních důvodů ze své funkce. Za jeho vedení senior klub dosahoval velmi dobrých výsledků a byl kladně hodnocen ZV OSŽ DKV Česká Třebová. Za odvedenou práci p. Dostálovi děkujeme a přejeme mu, aby se jeho zdravotní stav dále zlepšoval.

            Nová předsedkyně senior klubu OSŽ DKV Česká Třebová paní Blanka Tomková pracuje ve výboru od jeho založení. Je velmi aktivní členkou a svými myšlenkami, které po schválení také realizuje ve skutečnost, přispívá k dobré práci celého výboru. Je příslibem, že činnost se bude nadále rozvíjet a zlepšovat.

            Po ukončení oficiálního programu byla volná zábava při reprodukované hudbě. Zde v neformální diskuzi vysvětlovali jak tajemnice PV OSŽ při ČD Věra Nečasová, tak i předseda ZV OSŽ DKV Česká Třebová Zdeněk Jindra, problémy, které musí řešit OSŽ. Zvláště si ceníme, že ve svém nabitém programu si vyšetřila čas tajemnice OSŽ v Praze Věra Nečasová, aby se setkání mohla zúčastnit, ale i po skončení oficialit zůstala s námi a každému se jeho dotaz snažila zodpovědět. Vysoce její chování hodnotíme a budeme ji podporovat v její nelehké práci.

            Letošní setkání bývalých zaměstnanců DKV Česká Třebová skončilo a těšíme se opět na setkání v příštím roce. Menší akce, pořádané výborem senior klubu OSŽ DKV Česká Třebová, budou každý měsíc nadále pokračovat.

 

M. Hampl

—————

Zpět