Krajská Rada seniorů ústeckého kraje.

 

Dne 10. 10. 2011 proběhla v zasedací místnosti KÚ v Ústí nad Labem panelová diskuze o volnočasových aktivitách seniorů v kraji. Tuto akci KR seniorů připravovala celý rok. Sehnat adresy seniorských organizaci v kraji je věc pomalu nemožná. Neexistuje žádná databáze těchto organizací. Přesto se podařilo sehnat adresy více jak 70 organizací a klubů. Odhadem to bude více jak polovina všech klubů v kraji. Diskuze se zúčastnilo 67 předsedů těchto organizací a klubů.

Nutno podotknout, že v ústeckém kraji je celkem 117.463 aktivních seniorů. Celkem pobírá důchod v kraji 219.965. Při počtu obyvatel ústeckého kraje 836.045 jsou senioři nepřehlédnutelnou skupinou lidí, která je schopná ovlivnit případně i politickou situaci v krajích i v ČR. V celé ČR je 2.832 699 důchodců. (Veškeré údaje dle ČSÚ)

Smyslem panelové diskuze bylo zmapovat volnočasové aktivity seniorů v kraji, zjistit jejich potřeby a akce, které pro seniory organizují. Každý měl 3 minuty na prezentaci své organizace. Jako niť se u všech táhla otázka financování aktivit. Z 99 % si vše senioři hradí ze svých malých důchodů. Samozřejmě všichni předsedové a členové výborů vše dělají bez jakýchkoliv finančních nároků.

Bohužel v kraji není grant, který by umožňoval čerpat peníze na volnočasové aktivity seniorů.  Granty jsou na kdeco, ale velká část obyvatel Ústecka – senioři, nemohou o žádný požádat, není. Lze čerpat pouze z fondu paní hejtmanky, na který dosáhne jen malý počet organizací.

KR RS ČR ústeckého kraje vznikla za podpory paní hejtmanky před rokem a půl. Je to nová věc, proto je potřeba postupně se s problematikou seznamovat a nacházet společné styčné body. KR seniorů věří, že se klidně a nenásilně dojde do stavu, kdy se najdou peníze na volnočasové aktivity seniorů v kraji. Nejedná se o velké peníze. Senioři budou vděční za každou korunu, kterou na svoji činnost dostanou.

Na závěr chci poděkovat obou náměstkům KÚ, panu ing. Koudovi a panu ing. Fišerovi. Oba se jednání zúčastnili. Ve svém vystoupení poděkovali za možnost se seznámit se seniorskou problematikou. Byli překvapeni velkým počtem organizací, kteří se diskuze účastnili. Přislíbili další spolupráci a případnou finanční pomoc.

Sepsáno v Mostě dne 12.10.2011                                              Předseda KR seniorů ústeckého kraje,  Malý Alois