PROHLÁŠENÍ RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY K POLITICKÉ KRIZI

 Vážení ústavní činitelé, členové vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR!

Rada seniorů ČR jako konfederace 19 seniorských a proseniorských organizací sjednoceného důchodcovského hnutí s cca 320 000 členy je pobouřena chováním politiků, kteří seniorům ordinují bídu ale sobě lukrativní posty. Napětí v seniorské populaci narůstá, velké sociální skupiny nemají na bydlení, na léky ani na nákup dalších základních životních potřeb. Za posledních jedenadvacet let vzrostly penze 6,26 x a životní náklady důchodců 5,62 x. Ceny základních životních potřeb ale vzrostly 6,73 x a u  některých komodit a služeb již dosahují západní úroveň. České penze jsou  poloviční až třetinové. Neodpovědná politika předchozích vlád nedokázala udržet ani reálnou kupní sílu penzí, v loňském roce byl propad nejvyšší za posledních 12 let! Také ve skromném sociálním postavení českých seniorů nastal po roce 2009 zlom a sestupná tendence let předchozích nadále pokračuje. Navíc připravované reformy seniory zatíží  náklady dalšími přitom již dnes je na uspokojování základních životních potřeb vynakládáno 70 %, tj. více než dvě třetiny spotřebních výdajů. Např. v  Praze vynakládá průměrná seniorská rodina v nájemním bytě polovinu penze na náklady na bydlení. Vystěhováním na ulici, sociální exkluzí a následnou ztrátou života je zde přímo ohroženo cca 7000 babiček a dědečků! Za dva roky bude situace obdobná v Brně a v dalších velkých městech. Jde o velké a aktuální téma současnosti, sociální systém je nedokonalý a stát má tříletou prodlevu v  řešení jeho funkčnosti. Rada seniorů odmítá financování penzijní reformy zdražením základních životních potřeb současným důchodcům. Rada seniorů odmítá vyvádění prostředků z průběžného systému financování penzí. Rada seniorů odmítá zakládanou restrikci předčasných a pozůstalostních penzí. Senioři nemohou být občany druhé kategorie po reformě zdravotnictví! Rada seniorů ČR odmítá systémově zakládanou devastaci sociálního státu politiky, kteří za veřejný dluh nesou osobní odpovědnost. Koalice ztratila morální kredit asociální reformy prosazovat. Rada seniorů ČR se připojuje k protestním akcím odborářů a vyzývá svoje organizace k jejich podpoře. Rada seniorů ČR vyjadřuje solidaritu Národní radě zdravotně postižených ve vztahu k tzv. „Sociální reformě“. Rada seniorů ČR vyzývá politiky, aby se ke svým rodičům chovali odpovědněji. Za celoživotní práci pro rodinu a společnost si spokojený a klidný podzim života zaslouží.

Za Radu seniorů České republiky z pověření Kolegia:

Alois Malý – místopředseda a

Prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc. - člen předsednictva.