VALORIZACE PENZÍ 2012 A SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ ČESKÝCH SENIORŮ

 

Dne 23. září 2011 oznámilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR údaje o valorizací penzí 2012. K 1. lednu se starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody zvyšují o 1,6 %. Z toho základní výměra o 40 Kč, tj. na 2270 Kč, a procentní výměra o 1,6 %. U průměrné starobní penze tak má dojít k navýšení o 174 Kč, tj. na 10 725 Kč. Prvně v historii České republiky jde o valorizaci technickou", nikoli politickou. O zvýšení penzí totiž nerozhodli politici ale byla vypočítána ministerskými úředníky.

Rada seniorů České republiky:

 1. považuje valorizaci penzí 2012 za chybně vypočítanou, a protože metodiku výpočtu
  zákon přesně definuje, tak za valorizaci protizákonnou,
 2. považuje valorizaci  penzí 2012  s ohledem  na  skokově  zakládaný  růst  životních
  nákladů důchodců za zcela nedostatečnou,
 3. vyzývá  vládu  České  republiky k uskutečnění jednorázové,  mimořádné valorizace
  penzí. Tento požadavek byl uplatněn při zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí
  populace dne 6. září 2011.

Podle propočtů Rady vzrostou životní náklady důchodců důsledkem předpokládané inflace spotřebitelských cen 2012 o 3,1 až 3,5 % o 4,1 až 4,5 %. Tj.o 406 až 465 Kč měsíčně. K tomu je nezbytné připočítat cca 200 Kč zvýšených plateb za léky a poplatků v nemocnici a skokový nárůst nákladů na bydlení v nájemních bytech. Ten bude např. vhl. m. Praze u průměrné seniorské rodiny dosahovat cca l 300 Kč.

Skromné sociální postavení českých starobních důchodců se důsledkem nulové valorizace penzí v roce 2010 dále zhoršilo. Reálná kupní síla penzí meziročně poklesla o 1,6 %, tj. u průměrné starobní penze o 135 Kč. Jde o nejvyšší meziroční pokles reálné kupní síly za posledních 12 let.  Poměr valorizace penzí poklesl ze 42,4 % v roce 2009 na 42,1 % v roce 2010. Přitom náhradový poměr např. ve Francii dosahuje cca 53 %, v Rakousku cca 53 %, ve Velké Británii cca 45 %, ve Španělsku cca 49 %, v Německu cca 44 %, v Polsku cca 45 % a na Slovensku cca 48 %.

Kromě zvýšení základní sazby DPH z 10 na 14 % dojde v roce 2012 k vyšším platbám za léky, za poplatky v nemocnici a zejména za náklady na bydlení v nájemních bytech. Například v Praze bude možno regulované nájemné navýšit až na 156 Kč za l m21 podlahové plochy bytu. Osamělým seniorům, starším seniorům a seniorům bydlícím v nájemních bytech se nebude žít lehce! Rada seniorů ČR tedy má při ochraně ohrožených skupin seniorů široké pole působnosti. A to nejen na úrovni centra, ale i krajů a statutárních měst. Možnosti volebního roku 2012 je nezbytné využít.

 Závěrem:

Vývoj výkonnosti české ekonomiky a zejména priority současné vlády sociální postavení a životní úroveň českých seniorů podstatně determinují. Rada seniorů ČR aktivně participovala na tvorbě penzijní, sociální i zdravotní reformy, O našich legislativních návrzích se hlasovalo v obou komorách Parlamentu, ve čtyřech případech jsme uspěly (zachránění valorizace oproti indexaci penzí, zachránění mimořádné valorizace penzí při 5 % růstu spotřebitelských cen oproti 10 % růstu, osvobození důchodců nad 70 let věku od časově omezených dávek na bydlení, dobrovolné, nikoli povinné „kartové" výplaty penzí a dalších sociálních dávek", v nové koncepci bytové politiky stát uznal seniorské populaci právo na bydlení a založil legislativní práce na zabezpečení jeho dostupnosti ve všech jeho formách). Případné korekce schválených reforem je možno případně očekávat až po nových parlamentních volbách.

Návrhy:

 1. Protizákonnou valorizaci penzí 2012 napadnout správní žalobou proti českému státu.
 2. V případě nečinnosti vlády připravit vlastní návrh zákona o mimořádné, předčasné
  valorizaci penzí v roce 2012.

V Praze dne 30. září 2011


Zpracoval: Zdeněk Pernes